Wijziging locatie, agenda en jaarverslag Algemene Ledenvergadering 21 september 2020

Delft – De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Sportraad van Delft wordt op maandag 21 september a.s. gehouden. De stukken voor deze ALV vindt u hieronder…
I.v.m. de corona regels is de locatie gewijzigd. De nieuwe locatie is “De Schaapskooi”, Korftlaan 3, 2616 LJ Delft.
Bij aankomst dient  u zich te registreren.
 
De aanvang van de vergadering is om 20:00 uur.
 
Met sportieve groeten,
 
Guus Heemskerk
Secretaris/penningmeester Sportraad van Delft
 

Agenda ALV 21 september 2020
Begroting 2021
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019
Notulen ALV Sportraad Delft dd. 18 nov 2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.