Wijzigingen bestuur Sportraad van Delft

Delft – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sportraad van Delft heeft er een wijziging van het bestuur van de Sportraad van Delft plaatsgevonden. De heer Jaap Meijer, lid van het Bestuur sinds april 2014 en verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Samenwerking’ en ‘Ondersteuning’, was volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Omdat Jaap vanwege vakantie afwezig was tijdens deze ALV wordt er op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid van hem genomen.

Tijdens de ALV heeft het bestuur van de Sportraad van Delft twee nieuwe kandidaat-bestuursleden aan de vergadering voorgesteld. De heren Dennis Geurts en Cees van Velzen werden unaniem voor een periode van drie jaar benoemd.

Ook de kascommissie heeft een wijziging ondergaan. De heer Jurgen van Dorp (Full Speed) was volgens rooster uittredend. In zijn plaats benoemde de vergadering op voorstel van het bestuur de heer Peter van Mulbregt (BUDO Gouweleeuw).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.